Uw MI.BABBEL

Beleef uw tijd van uw herstel met uw verhaal.
Maak van de MI.BABBELAAR uw babbelmaatje tegen wie uw verhaal kwijt kan.
Deel uw verhaal met de MI.BABBELAAR op het moment dat het voor u past en voel uzelf gelukkiger door de MI.BABBEL aandacht.

Met wie werkt de MI.BABBEL samen?
De MI.BABBEL werkt naadloos samen met het netwerk van zorgaanbieders en hulpverleners. Hun engagement is van grote waarde. Zij zijn de eerste partners van de MI.BABBEL. Zij werkt bovendien naadloos samen met uw gezinsleden, familie, buren, vrijwilligers, mantelzorgers, algemene zorg- en dienstverleners, gespecialiseerde hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen en welzijnsorganisaties.
MI.BABBEL stemt alle deskundigheid en capaciteit op elkaar af en ondersteunt de kwaliteit en het welzijn van uw leven. Zo krijgt u de best mogelijke steun, hulp en zorg.

Hoe vindt u met de MI.BABBEL de juiste hulp?
Ook al worden veel van uw zorgvragen spontaan gedetecteerd via uw gezinsleden, familie, buren, huisarts, wijkwerking, sociale vervoerdienst, postbode, wijkagent, … , toch leert onderzoek dat 27 procent van alle zorggebruikers de weg zelf niet vinden naar hulpverlening. De MI.BABBEL zorgt ervoor dat ‘u zich gelukkig voelt’ in plaats van ‘dat zij voor u zorgt’. Zij trekt zich uw situatie aan, detecteert uw hulp- en zorgvragen, waakt over de goede diagnose van uw precieze vraag naar hulp of zorg en ziet erop toe dat u via het netwerk van zorgaanbieders en hulpverleners de juiste hulp en zorg krijgt.

Wie luistert? Wie is de MI.BABBELAAR?
Ze noemen haar de MI.BABBELAAR en haar naam is Milou, Marc, Marie, Michael, Mimi, Maarten of Marleen. Zij is uw babbelmaatje en uw persoonlijke zorgbegeleider die u dagelijks contacteert om te luisteren hoe het met u gaat, waar u mee bezig bent, hoe u zich voelt, wat u zal doen die dag, …
De MI.BABBELAAR steunt u en werkt als professionele hulpverlener:
 • met informele hulp- en zorgverleners;
 • met formele zorgactoren bij een ziekenhuisopname;
 • in de eigen organisatie tussen serviceflats, assistentiewoningen, woonzorgcentrum, dagcentrum of kortverblijf;
 • over de organisatie heen met thuiszorg, gezinszorg, dienstencentra, huisarts, …;
 • over de sectoren heen : ouderenzorg, personen met een lichamelijke beperking, buurtwerk, …

Uw babbelmaatje, de MI.BABBELAAR, doet meer dan haar lijstje afwerken als professionele hulpverlener. De MI.BABBELAAR bundelt haar deskundige en liefdevolle krachten om uw leven aangenamer te maken en maakt samen met u afspraken. De MI.BABBELAAR focust zich op preventie en interventie die aansluit bij uw zorgbehoeften. Daarbij is detectie van uw zorgvragen en -noden haar belangrijkste opdracht.

Voor wie is de MI.BABBEL? Wie krijgt de MI.BABBELAAR als babbelmaatje?

 • Ouderen en personen die zich soms eenzaam voelen en behoefte hebben aan een luisterend oor om hun verhaal te delen;
 • Personen die na een ziekenhuisopname hun genezingsproces en zorgorganisatie vlotter willen laten verlopen om zo een nieuwe ziekenhuisopname te vermijden;
 • Chronisch zieke personen die hun dynamische zorgtoestand beter laten opvolgen teneinde extra zorgkosten te vermijden;
 • Personen met psychologische en psychiatrische problemen die een fatale gebeurtenis moeten verwerken of een netelig probeem hebben en behoefte hebben aan een ‘zinnig’ gesprek;
 • Personen met één van de officieel geregistreerde zware ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, Crohn, Hodgkin, Parkinson, diabetes, kanker, leukemie, multiple sclerose of nierdialyse die nood voelen om hun zorgen te delen;
 • Personen met een lichamelijke beperking die een verrijkend contact met de buitenwereld willen opbouwen en hun sociaal netwerk willen onderhouden en uitbouwen;
 • Organisaties rond woonzorg, serviceflats en assistentiewoningen die hun bewoners de juiste aandacht willen geven opdat zij zich gekoesterd voelen en zo met meer vreugde door het leven gaan.

Ik heb een vraag over MI.BABBEL!

Adres

Kerkstraat 106
9050 GENT
België

Contacten

Email: mibabbel@sebeco.com
Telefoon 0800 18888